پاورپوینت تحلیل فضای شهری میدان نیلوفر

پاورپوینت تحلیل فضای شهری میدان نیلوفر
پاورپوینت تحلیل فضای شهری میدان نیلوفر پاورپوینت تحلیل فضای شهری میدان نیلوفر در23صفحه قابل ویرایش
فهرست:
ابعاد تحلیل فضای شهری
محدوده اطراف میدان
نقشه ها
نقشه دسترسی ها و کاربری های میدان نیلوفر
نمایش توده و فضا
کاربری های میدان نیلوفر
مایش حجمی میدان نیلوف
عوامل ایجاد کننده مقیاس انسانی
مبلمان شهری
نظم
کف سازی
پوشش گیاهی
نماهای اطراف میدان
عوامل خوانایی
عوامل سازنده ی نظم
عوامل ایجاد پیچیدگی
هویت و حس تعلق
امنیت
مشکلات ناشی از الگوهای رفتاری نامناسب
دسترسی ها
طرح پیشنهادی
بخشی ازمتن:
هماهنگی میان ساختمان های اطراف میدان

تناسبات و هماهنگی میان ارتفاع ، فرم ، مصالح ، شکل پنجره ها و رنگ
مصالح : عمده مصالح به کار رفته در ساختمانها سنگ سفید ، آجر قرمز رنگ است . بهتر است از مصالح جدید در نمای ساختمان ها استفاده شود .از سنگ های گرانیت و شیشه در نماها می توان استفاده کرد به طوری که ظاهر و نمای هر ساختمان تا حدودی نمایانگر کاربری و فعالیت درون آن باشد.
ارتفاع : هماهنگی در ارتفاع به ویژه در جبهه شمال شرقی
فرم : فرم کلی ساختمانها مکعب می باشد .. می توان از این فرم جهت طراحی منظم تر و زیباتر پنجره ها بهره گرفت . به طوری که با طراحی هماهنگ و زیباتر بتوان به تقویت هویت این میدان و نظم بیشتر فضای شهری کمک کرد تا افراد بهره ور از این فضاها ، حس تعلق نیز به آن پیدا کنند .
با بررسی این شباهتها می توان به الگویی برای نمای ساختمانها رسید تا از طریق بازسازی نماهای فرسوده و جایگزینی الگو های جدید به نشانه هایی در اطراف میدان دست یافت .

نظر دهی محصول

فیلد های ستاره دار را حتما پر کنید

Scroll