پاورپوینت ارزیابی تاثیرات اجتماعی

پاورپوینت ارزیابی تاثیرات اجتماعی
پاورپوینت ارزیابی تاثیرات اجتماعی پاورپوینت ارزیابی تاثیرات اجتماعی در24صفحه قابل ویرایش
فهرست:
تاریخچه
ارزيابي تأثيرات اجتماعی چیست؟
سابقه مطالعاتی در ایران
تحلیل سیستمی
برآورد پیامدهای اجتماعی
تعريف تأثير اجتماعي و حوزه هاي آن
در چه موقعيت هايي مي توان از ارزيابي تأثيرات اجتماعي استفاده كرد؟
قلمرو ارزيابي تأثيرات اجتماعي
پول مي تواند هرگونه اثرات منفي پروژ هها را جبران نمايد. لذا نگراني چنداني از بابت پيامدهاي اجتماعي وجود نداشت. در اين ديدگاه توجه به اجتماع محلي و نظام همسايگي در حداقل ممكن بود. لذا به شبكه هاي اجتماعي كه پايه هاي اصلي تأمين كننده حمايت براي مردم در مقابل سختي ها و استرس ها بود، توجهي صورت نميگرفت.

نظر دهی محصول

فیلد های ستاره دار را حتما پر کنید

Scroll