قیمت : 5,000 تومان

امتیاز

تعداد بازدید: 197

مقاله بررسي رضایتمندی مشتری درصنعت بيمه كشور در32صفحه قابل ویرایش

زیرگروه: اقتصاد
حجم فایل: 0/02MB
فرمت فایل: docx
تعداد صفحات: 32


تمامی محصولات موجود در سایت %100 شامل گارانتی می باشد. در صورت مغایرت توضیحات با محتوای فایل خریداری شده ، هزینه شما قابل استرداد خواهد بود.

مقاله بررسي رضایتمندی مشتری در صنعت بيمه كشور

مقاله بررسي رضایتمندی مشتری در صنعت بيمه كشور
مقاله بررسي رضایتمندی مشتری درصنعت بيمه كشور در32صفحه قابل ویرایش
فهرست:
بررسي رضایتمندی مشتری درصنعت بيمه كشور
مقدمه
ادبيات و پيشينه پژوهش
مفروضات و اهداف پژوهش
تعاريف عملياتي پژوهش
روش پژوهش
اعتبار سنجي پژوهش
تحليل داده‌هاي پژوهش
نتيجه‌گيري
پيشنهادات
بیمه الکترونیک راه حل نظام اداری سنتی و رضایتمندی مشتری
وفاداری مشتری
نتیجه گیری
منبع
پژوهشگران تعاريف گوناگوني درخصوص سرمايه‌هاي دانسته‌اي ارائه داده‌اندليكن تعريفي كه دراين پژوهش مورداستفاده قرارگرفته براساس نظرمرواشميت درسال 2001است كه گفته:سرمايه‌هاي دانسته‌اي مجموعه‌اي ازدارائيهاي دانشي است كه تاثيربسزايي درموقعيت رقابتي سازمان ايفا مي‌كند هرچندبخش‌هايي ازسرمايه‌هاي دانسته‌اي مثلاً نيروي فكري انسان از پيدايش بشر تاكنون هميشه وجودداشته‌اندوتازگي ندارندليكن درك اهميت آنها درروندكسب و كاركنوني سازمانها مفهوم جديدونوپايي است كه به‌شكل چشمگيري نيزروبه‌رشداست. ازيك سو سرعت تغييرات بسياربيشترازگذشته‌شده است وازديگرسو،هرازچندي تغييراتي چنان بنيادي ظهورمي‌كندكه همه فرضيات و قاعده‌ گذشته رابه چالش مي‌كشد. ازاين رو مواجهه باچنين تغييراتي يعني درك فرصتهاو البته تهديدهاي نوظهور براي حفظ بقاي كسب وكاروسپس رشدآن، نيازمندنوآوري به ويژه درسطح مدل كسب وكاراست حال آنكه براساس مطالعه يك مؤسسه سوئيسي سازمان‌ها به شكل معمول تنهااز20درصد دانش خودبهره مي‌گيرند.

نظر دهی محصول

فیلد های ستاره دار را حتما پر کنید

Scroll