پاورپوینت آشنایی با تصفیه خانه های فاضلاب شهری

پاورپوینت آشنایی با تصفیه خانه های فاضلاب شهری
پاورپوینت آشنایی با تصفیه خانه های فاضلاب شهری پاورپوینت آشنایی با تصفیه خانه های فاضلاب شهری در31صفحه قابل ویرایش
فهرست:
بند انحرافی طرق
ایستگاه پمپاژ طرق
فرآیند تصفیه آب
اختلاط آرام ، انعقاد و ته­نشینی (در حوضچه­های پولساتور)
فیلتراسیون
کلرزنی انتهایی در خروجی تصفیه­خانه
آزمایشگاه تصفیه­ خانه
سیستم­های اتوماتیک   On Line
تعمیر و نگهداری
دیزل ژنراتورهای برق اضطراری
هدف از طرح ایجاد تصفیه­خانه آب شماره دو
تاریخچه و محل احداث
تصفیه خانه های تهران
تصفیه خانه شماره دو  (کن)

تصفیه خانه های تهرانپارس
تصفیه خانه فاضلاب تبریز
منابعبند انحرافی طرق
بند انحرافی که از نوع بتنی می­باشد وظیفه آن کنترل آب و انتقال آن به مسیرهای کانال­های آبگیری کشاورزان و آبگیری مصارف شرب وتقسیم  به میزان مورد درخواست می­باشد تاسیسات بندانحرافی شامل : تعدادی دریچه برقی و کانال بتنی جهت هدایت آب به مسیرهای مورد نظراست .یک کانال  به منظور بای­پاس و تخلیه کامل آب بند انحرافی و یا زمانی­که سیلاب شدید است به منظورجلوگیری از  ته­نشین شدن گل و لای داخل بند باز و بست می­شود . دریچه بعدی مخصوص تنظیم آب ارسالی به سمت کانال آبگیری کشاورزان که در آن مدول تنظیم نصب است می­باشد ویک  دریچه مخصوص تنظیم آب ارسالی به سمت خط مکش ایستگاه پمپاژ و انتقال به تصفیه­خانه می­باشد

نظر دهی محصول

فیلد های ستاره دار را حتما پر کنید

Scroll